อำนวยการ|บุคคล|นโยบายและแผน|ส่งเสริมฯ|นิเทศ ติดตามฯ|การเงิน |โรงเรียน

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

  กลับไปหน้าข่าวปี 2556

27 ธ.ค. 55

ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556  เอกสารนำส่ง  ประกาศ

27 ธ.ค.55

เกียรติบัตรกีฬาจตุรมิตรเกมส์ 55 (สามารถ Scan ลายเซ็น ท่านผอ.ได้) ดาวน์โหลด

25 ธ.ค.55

แบบบัญชีลงเวลาคณะกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (จตุรมิตรเกมส์ 2012 )  เอกสาร 1  เอกสาร 2

25 ธ.ค.55

คำสั่งและประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน "จตุรมิตรเกมส์ 2012 "  ประจำปีการศึกษา 2555  คำสั่ง  ประกาศ

21 ธ.ค.55

สูจิบัตร การแข่งขันกีฬานักเรียน 55  ดาวน์โหลด

19 ธ.ค.55

แก้ไข สถานที่จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน(จตุรมิตรเกมส์ 2012) ปีการศกึษา 2555 รายละเอียด

19 ธ.ค.55

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ศก.3 ดาวล์โหลด

19 ธ.ค.55

สปอร์ตประชาสัมพันธ์ ์จตุรมิตรเกมส์ 55 ดาวล์โหลด (แนะนำเปิดใน windows media player)

14 ธ.ค.55

โลโก้การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (จตุรมิตรเกมส์ 2012) ประจำปีการศึกษา 2555 รายละเอียด

14 ธ.ค.55

การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (จตุรมิตรเกมส์ 2012) ประจำปีการศึกษา 2555  ประกาศ   ระเบียบ

14 ธ.ค. 55

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว รายละเอียด

13 ธ.ค.55

แผนผังการเดินขบวนพาเรดกีฬานักเรียน จตุรมิตรเกมส์ 2012 ปีการศึกษา 2555

12 ธ.ค. 55

ระเบียบการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดกีฬา  จตุรมิตรเกมส์ 2012 ปีการศึกษา 2555  รายละเอียด

11 ธ.ค.55

คู่มือการประกวดสถานศึกาาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปี 2556  รายละเอียด

4 พ.ย.55

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2556 รายละเอียด

4 พ.ย.55

การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา รายละเอียด

30 พ.ย.55

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 7  รายละเอียด  ตามรายชื่อโรงเรียน ได้แก่
     1.วัดบ้านประอาง  2.หนองอารีพิทยา  3.บ้านขี้นาค  4.บ้านตะเคียนราม  5.บ้านตาโสม  6.บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ  7.บ้านปรือคัน  8.สวงษ์พัฒนศึกษา  9.บ้านกันตรวจ  10.อนุบาลไพรบึง  11.บ้านไทร  12.บ้านสมอ  13.บ้านหนองเพดาน  14.บ้านดอนหลี่ 15.กระต่ายด่อนวิทยา

22 พ.ย. 55

แจ้งประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2555 รายละเอียด

14 พ.ย. 55

เอกสารการตรวจขั้นที่ 5 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ดาวน์โหลด

14 พ.ย. 55

บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด ได้จัดการแข่งขัน "น้ำดื่มสิงห์แอโรบิค ชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ 3"  แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่  ประเภทนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 12-25 ปี และ ประเภทประชาชนทั่วไป อายุ 26 ปีขึ้นไ  รายละเอียดเพิ่มเติม

12 พ.ย.55

ทุนการศึกษาโตชิบา  "นำสิ่งที่ดีสู่สังคม "เปิดวิชการแห่งการให้ "เรารักโรงเรียนกับโตชิบา" ครั้งที่ 24 ประจำปี 2555 รายละเอียด

12 พ.ย. 55

ประกาศสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา โครงการเด็กดีมีที่เรียน หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2556  รายละเอียด

8 พ.ย.55

โครงการแบ่งบัน 1,000,000 บาท สร้านฝันการศึกษาไทย กับชัยรุ่งเรืองยนต์ รายละเอียด

8 พ.ย.55

การส่งแบบรายงานลูกเสือและนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือโรงเรียน ปีการศึกษา 2555 รายละเอียด

7 พ.ย. 55

การรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา รายละเอียด

7พ.ย.55

การดำเนินงานปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด รายละเอียด

7 พ.ย.55

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556   หนังสือนำส่  รายละเอียด

6 พ.ย. 55

โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน  รายละเอียด

5 พ.ย. 55

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555  รายละเอียด

31 ต.ค.55

แจ้งประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555 รายละเอียด

5 ต.ค.55

การคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์  ประจำปีการศึกษา 2555 รายละเอียด

4 ต.ค. 55

การดำเนินการให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฏหมาย รายละเอียด

4 ต.ค.55

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมพักกาย พักใจ เพิ่มกำไรชีวิต  รายละเอียด

3 ต.ค.55

สัมนาชี้แจงการมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 7 รายละเอียด

14 ก.ย. 55

การตอบปัญหาธรรมะฉลองปีพุทธชยันตี  
      ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะฉลองปีพุทธชยันตี ระัดับชั้น ป.3 ,ป.6 , ม.3 และ ม.6  จึงขอประชาสัมพันธ์ท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วม สามารถส่งใบสมัครไปที่ นายเสรี  แสงลับ  เลขาธิการพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนวัดมหาพุทธราม  ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 ภายในวันที่ 20 ก.ย. 55  รายละเอียด  ประกาศ  ใบสมัคร

13 ก.ย. 55

การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์ 2555" รอบคัดเลือก  รายละเอียด

12 ก.ย. 55

สถานศึกษาที่ไม่ส่งสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือแบบยืนยัน  ตั้งวแต่ปีการศกึษา 2551-2554 รายละเอียด เอกสาร1 เอกสาร2

6 ก.ย.55

การวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556  รายละเอียด บัญชีรายชื่อ  แผนการรับนักเรียน1 แผนการรับนักเรียน2  ข้อมูลผู้รับผิดชอบ

4 ก.ย. 55

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีกการศึกษา 2555  รายละเอียด  แบบแสดงความประสงค์

23 ส.ค.55

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบบัญชีรายงานนักเรียนรายบุคคลและบัญชีแบบรายงานนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  รายละเอียด  แบบรายงาน1  แบบรายงาน2   รายชื่อโรงเรียน ข้อมูล 24 ส.ค. 55

20 ส.ค. 55

ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเซปักตระกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย วีโก้ คัพ 2012  รายละเอียด  ใบสมัคร

17 ส.ค. 55

แนวปฏิบัติการดำเนินงานตาม พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 รายละเอียด

17 ส.ค.55

โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรระเบียบแถว รายละเอียด

15 ส.ค.55

โครงการคุณธรรมนำชีวิตบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 "วันเสาร์เข้าวัดทำบุญหนุนบารมี"
       ด้วย สพป.ศก.3ได้จัดกิจกรรมโครงการคุรธรรมนำชีวิตบุคลากร สพป.ศก.3 "วันเสาร์เข้าวัดทำบุญหนุนบารมี" เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดได้มีส่วนร่วมในการทำบุญช่วงเข้าพรรษา  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณธครู  นักเรียน และประชาชนทั่วไป เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและจัตตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมตามกำลังศรัทธา หนังสือนำส่ง  กำหนดการ

8 ส.ค.55

รียน  คุณครูผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศ
              
 ตามที่  ได้จัดการประชุมปฏิบัติการ โปรแกรมเฝ้าระวังนักเรียนภาคบังคับ poe3 ไปแล้วนั้น   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ขอแจ้งการปิดระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และติดตามโรงเรียนที่ยังไม่นำเข้าข้อมูล โปรดแกรมดังกล่าว ในวันที่ 13 สิงหาคม 2555 นี้   จึงเรียนมาเพื่อทราบ

27 ก.ค. 55

ขอเชิญทำบุญตักบาตรเสริมชีวิตอุทิศบุญกุศลเพื่อแม่่่     หนังสือนำส่ง  กำหนดการ

23 ก.ค. 55

ขอเชิญประชุมปฏิบัติการโปรแกรมติดตามเฝ้าระวังเด็กนักเรียนภาคบังคับ poe3 หนังสือนำส่ง   แบบบัญชีรายชื่อเด็ก  แบบบัญชีนักเรียนรายบุคคล

20 ก.ค. 55

การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา  รายละเอียด

13 ก.ค. 55

การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2555  หนังสือนำส่ง    แบบรายงาน1   แบรายงาน2

4 ก.ค. 55

ขอเชิญทำบุญวันรวมเขต  รวมใจ  ถวา่ยภัตตาหารเพล หนังสือส่ง  กำหนดการ

3 ก.ค. 55

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกศ ประจำปี 25455 รายละเอียด1  รายละเอียด2

18 มิ.ย.55

ด่วนที่สุด แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)  รายละเอียด

14 มิ.ย. 55

การดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ/แผนงาน  เกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปี 2555 รายละเอียด   เอกสาร

14 มิ.ย. 55

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร  ตามหลักสูตรค่ายธรรมาวุธ  "พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน" (ภาคเรียนที่1/2555)  รายละเอียด

14 มิ.ย. 55

การออกปฏิบัติธรรมของพระธรรมทูต  ประจำปี 2555 (อำเภอปรางค์กู่)  รายละเอียด

30 พ.ค. 55

แจ้งประธาน กพศ.ทุกกลุ่ม เชิญทำบุญและปฏิบัติธรรมวันวิสาขปุณณมี  พุทธชยันตี ครบ 2600 ปี  รายละเอียด

29 พ.ค. 55

ขอเชิญทำบุญและปฏิบัติธรรมวันวิสาขปุณณมี  พุทธชยันตี ครบ 2600 ปี รายละเอียด  กำหนดการ

29 พ.ค. 55

การจัดงานฉลองพุทธชยันตี  2600 ปี  แห่งการตรัสรู้้ของพระพุทธเจ้า "หนึ่งอำเภอ  หนึ่งพุทธบูชา" รายละเอียด

29 พ.ค. 55

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการ 1 อำเภอ 12 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2  รายชื่อ

25 พ.ค. 55

การประกวดตราสัญลักษณ์(โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ  รายละเอียด

25 พ.ค. 55

ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูล
          ด้วย  สพป.ศก.3 ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ในการสำรวจข้อมูลในด้านการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
รายละเอียด

     24  พ.ค. 55

โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภาค รายละเอียด

     24  พ.ค. 55

กำหนดจัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียด

    24  พ.ค. 55

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือระดับคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียด

24  พ.ค. 55

ทุนการศึกษาเด็กยากจนจังหวัดศรีสะเกษ  รายละเอียด

23 พ.ค.55

โรงเรียนที่สนใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษาสามารถ Download ได้ที่ นี้

18 พ.ค. 55

ปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก  ประจำปีการศึกษา 2555  รายละเอียด

17 พ.ค. 55

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก  ประจำปี 2555  รายละเอียด

16 พ.ค. 55

เชิญประชุม"สัมมนารวมใจคุณครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก  ประจำปี 2555" รายละเอียด

8 พ.ค. 55

แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง รายละเอียด

8 พ.ค. 55

การดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ รายละเอียด

8 พ.ค. 55

เรื่อง กำชับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ. 2551 รายละเอียด

27 เม.ย 55

แบบรายงานผลงานผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  เพื่อคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น แบบรายงาน

27 เม.ย.55

ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงการรักชาติ  ถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต  ประจำปี 2555  รายละเอียด

27 เม.ย. 55

แจ้งคำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  ประจำปี 2555 (31 พฤษภาคม)  รายละเอียด

25 เม.ย 55

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้าโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 รายละเอียด

18 เม.ย. 55

ประชาสัมพันธ์มูลนิธิสร้างเสริมไทย รายละเอียด

17 เม.ย. 55

ทุนการศึกษามูลนิธิเขมไชย  รสานนท รายละเอียด

17 เม.ย. 55

โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ  ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) และวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)  รายละเอียด

11 เม.ย.55

การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)  รายละเอียด

5 เม.ย. 55

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการสงกรานต์  ปี 2555   หนังสือนำส่ง  แผนบูรณาการ

5 เม.ย.55

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ รายละเอียด

5 เม.ย. 55

ประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อนโอกาส  และผู้สสูงอายุ  เรื่อง   การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ  ประจำปี 2555  รายละเอียด

29 มี.ค. 55

การลออุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์  รายละเอียด

13 มี.ค. 55

การสรรหาคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  หนังสือนำส่ง  ระเบียบ  ใบสมัคร

11  มี.ค. 55

รหัสผ่านการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555 รายละเอียด

10 มี.ค. 55

ด่วนที่สุด ประกาศกำหนดกา่รและสถานที่สอบโครงการ 1อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 กำหนดการสอบ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(ต่อ)

6 มี.ค. 55

ด่วนที่สุด การรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2555
        
ขณะนี้ สพป.ศก.3 อยู่ระหว่างรอ สพฐ. แจ้งเข้าใช้งานการรายงานข้อมูลการรับนักเรียนผ่านเว็บไซต์ประจำปีการศึกษา 2555  จึงขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการรายงานการรับนักเรียน  และจัดส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
         
ระดับชั้นอนุบาล 1  รับสมัคร 2-6 มี.ค. 55
 แบบรายงา
          
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บสมัคร  9-13 มี.ค. 55  แบบรายงาน

6 มี.ค 55

คู่มือการใช้โปรแกรมติดตามเฝ้าระัวังเด็กนักเรียนภาคบังคับ คู่มือ1 คู่มือ2  คู่มือ3

2 มี.ค. 55

โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  รายละเอียด

1 มี.ค. 55

โครงการ"โรงเรียนหนู..สู้ภัย"  รายละเอียด

1 มี.ค. 55

โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา รายละเอียด

29 ก.พ. 55

รับสมัครเข้าโครงการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง Advance  Unit  Leader (A.T.C) รายละเอียด

28 ก.พ. 55

โครงการ "ทุนการศึกษา M-150 เพื่อบุตรผู้ใช้แรงงาน 2555" รายละเอียด

28 ก.พ. 55

ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2555 โรงเรียนในสังกัด สพป.ศก.3 รายละเอียด

20 ก.พ. 55

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รายชื่อ เวลาและสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง กำหนดการดำเนินงาน

9 ก.พ. 55

ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2555  นโยบายิ สพฐ.  ตารางการรับนักเรียน   นโยบายสพป.ศก.3   หนังสือนำส่ง

7 ก.พ. 55

ด่วนที่สุด ขยายเวลาการรับสมัครโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รายละเอียด ใช้ใบสมัครแบบเดิม

6 ก.พ. 55

การนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมสภานักเีรียน  กิจกรรมแนะแนว  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  หนังสือนำส่งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  โรงเรียนอนุบาล  โรงเรียนในฝัน  โรงเรียนดีประจำตำบล/ใกล้บ้าน  แบบติดตาม

6 ก.พ. 55

ทุนการศึกษาโครงการช้างเผือก (รุ่นที่ 3) รายละเอียด

2 ก.พ. 55

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์   ปีการศึกษา 2555  รายละเอียด

25  ม.ค. 55

การประกวดวาดภาพผู้สูงอายุ  เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  รายละเอียด

25 ม.ค. 54

ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ปีการศึกษา  2554  รายละเอียด

25  ม.ค. 55

ด่วนที่สุด  ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัลประกวดสภานักเรียนเพิ่มเติม  รายละเอีด

18  ม.ค.55

รับสมัครโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน  รายละเอียด

5  ม.ค. 55

ด่วนที่สุด  แจ้งเปลี่ยนแปลงวัน  เวลา  และสถานที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกสอนและพัฒนากีฬาลีลาศ  จังหวัีดศรีสะเกษ  คั้งที่ 1 รายละเอียด

5 ม.ค. 55

ขอความร่วมมือคัดเลือกนักเรียนเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
          ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อมอบเกียรติบัตรเชิดชูเป็นแบบอย่าง สพป.ศก.3 ขอให้คัดเด็กที่คุณสมบัติ เพื่อรับรางวัล  
รายละเอียด

5 ม.ค. 55

ด่วนที่สุด รับสมัครครู  เจ้าหน้าที่  ในสังกัด สพป.ศก.3 และผู้สนใจ  เข้าร่วมอบการครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกสอนและพัฒนากีฬาลีลาศ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  9-11 มกราคม 2555 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนขุขันธ์   สามารถสมัครได้ที่่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.ศก.3 หรือทางหมายเลขโทรศักพ์ 086-4616523 , 086-8750931,045-671259 ต่อ 122 ทางอีเมล mamaki001@hotmail.com และ song_serm03@hotmail.com ภายในวันที่  6  มกราคม  2555  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

5 ม.ค. 55

ส่งเอกสารเพื่อแพร่เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2555  รายละเอียด

26 ธ.ค. 54

ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลวันเด็กแห่งชาติ "กกท.คัพ" รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี  รายละเอียด

23 ธ.ค. 54

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียน "จตุรมิตรเกมส์  2554" กรีฑานักเรียน

13 ธ.ค. 54

กำหนดการพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 วันเสาร์ที่  17 ธันวาคม  2554 รายละเอียด

8 ธ.ค. 54

ด่วนที่สุด แจ้งเปลี่ยนสนามการแข่งขันฟุตบอลหญิงรุ่งอายุไม่เกิน 12 ปี "จตุรมิตรเกมส์  2554"จากเดินที่สนามกีฬาโรงเรียนขุขันธ์วิทยาเป็นสนามกีฬาโรงเรียนบ้านตรางสวาย วัน เวลาเการแข่งขันเหมือนเดิม จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

7 ธ.ค. 54

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันนักเรียน "จตุรมิตรเกมส์ 2554" ประจำปีการศึกษา 2554    รายละเอียด

6 ธ.ค. 54

รียนเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน  "จตุรมิตรเกมส์  2554" ประจำปีการศึกษา 2554  รายละเอียด

6 ธ.ค.54

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียน "จตุรมิตรเกมส์ 2554"   ชักเย่อ    ฟุตบอล  วอลเลย์อลชายหาด   ฟุตบอล(รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย)  แชร์บอล(หญิง)  ฟุตชอลชาย(รุ่นอายุไม่เกิน  12 ปี  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) วอลเลย์บอล (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี)  เปตองหญิง  เปตองชาย  เทเบิลเทนนิส (รุ่นอายุไม่เกิน 12-15 ปี)   ฟุตซอลหญิง(รุ่งอายุไม่เกิน 12 และ 15 ปี)แก้ไข  ฟุตบอลชาย 7 คน (รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี)  ฟุตบอลหญิง(รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี)  เซปักตะกร้อ/ตะกร้อลอดห่วงหญิง(รุ่นอายุ 12 -15 ปี)   แฮนด์บอลชาย(รุ่นอายุ 12 ปีชาย) แฮนด์บอลหญิง(รุ่นอายุ 12 ปีและ 15 ปี )  เซปักตะกร้อ/ตะกร้อลอดห่วงชาย(รุ่นอาย ุ12 ปี และ 15 ปี)แก้ไข  หมากฮอส/หมากรุกแก้ไข ฟุตบอลหญิง(รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี)  กีฑา

6 ธ.ค. 54

เกียรติบัตรการแข่งขันกีฬา "จตุรมิตรเกมส์ 2554"  เกียรติบัตร

2 ธ.ค. 54

กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน "จตุรมิตรเกมส์ 2554 "  (ประธานกพศ.ทุกกลุ่ม)  รายละเอียด

2 ธ.ค. 54

สัญญาลักษณ์การแข่งขันกีฬานักเรียน "จตุรมิตรเกมส์ 2554" ประจำปีการศึกษา 2554    โลโก้การแข่งขันกีฬา    สัญญาลักษณ์

1 ธ.ค. 54

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา  รายละเอียด

29 พ.ย. 54

ทุนมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา  (EDF)  (เฉพาะโรงเรียนขยายโอกส) รายละเอียด

28 พ.ย. 54

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกสอนและพัฒนากีฬาลีลาศ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 รายละเอียด

25 พ.ย. 54

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด  ปีการศึกษา 2554 รายละเอียด

25 พ.ย. 54

เลื่อนวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 6  รายละเอียด

   24 พ.ย 54

กำหนดการและคำกล่าวรายงานการจัดงานพิธีถวายราชสดุดี  รายละเอียด

21 พ.ย. 54

การส่งแบบรายงานลูกเสือและนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา 2554  รายละเอียด

17 พ.ย. 54

แจ้งรับแว่นสายตา จากโครงการ "แว่นสายตาสภากาชาดไทย  เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท" รายละเอีด

17 พ.ย. 54

การจัดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3"จตุรมิตรเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2554 หนังสือนำส่ง  ปฏิทินการดำเนินงาน  ประกาศการแข่งขันกีฬา   ระเบียบการแข่งขันกีฬา   ภาคผนวก

10 พ.ย.54

่วนที่สุด  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสัมมนาชี้แจงการมาร่วมงานวันรวมพลัง ครั้งที่ 6 และรับสื่อโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก  รายละเอียด

8 พ.ย. 54

ทุนมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) รายละเอียด

8 พ.ย. 54

ด่วนที่สุด แจ้งการเลื่อการประชุมมทุนการศึกษา (EDF)
                   
ตามที่ สพป.ศก.3 ได้แจ้งประชุมครูผู้รับผิดชอบงานทุนการศึกษา (EDF)  ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันอังคารที่  15  พ.ย. 54 ณ ห้องประประชุมเมืองเพชร สพป.ศก.1 นั้น
                   สพป.ศก.3 ขอแจ้งเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปไม่มีกำหนด  รายละเอียด วัน เวลา สถานที่การประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

7 พ.ย. 54

ด่วน แจ้งโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดการจัดกิจกรรมสภานักเรียน "กลุ่มพัฒนาคุรภาพการศึกษา" ติดต่อรับรางวัลได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ประกาศ  ** หมายเหตุให้เตรียมสำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชนมาด้วย**

3 พ.ย. 54

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มอบจักรยานยืมเรียนแก่นักเรียนยากจนและเรียนดี รายละเอียด

1 พ.ย. 54

การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2554 รายละเอียด

26 ต.ค. 54

ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนสัมมนาชี้แจงการร่วมงานรวมพลัง  ครั้งที่ 6  และรับสื่อโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก  ภาคเรียนที่ 2 จากเดิม วันที่   29  ตุลาคม  2554 เลื่อนเป็น วันที่   12  พฤศจิกายน  2554  รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

21 ต.ค. 54

โครงการ"ยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่น  ด้านศาสนาและจริยธรรม"  รายละเอียด

18 ต.ค. 54

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2554           รายละเอียด

14 ต.ค.54

การจัดประกวดหนังสือ "หนึ่งเล่ม หนึ่งรัก เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา"  รายละเอียด

7 ต.ค.54

ผลการประกวดแข่งขันดนตรี นาฎศิลป์ไทยและพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา   รายละเอียด

22 ก.ย. 54

เกณฑ์การประกวดการแสดงดนตรี นาฎศิลป์ไทยและพื้นบ้าน งานมหกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรี นาฎศิลป์ไทยและพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา วันที่ 30 ก.ย. 54 สพป.ศก.3 รายละเอียด

6 ก.ย. 54

โครงการ "ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต" รุ่นที่ 14/2555 (มูลนิธิดำรงชัยธรรม)
    ด้วย สพฐ. แจ้งว่า มูลนิธิดำรงชัยธรรม ได้จัดทำโครงการ "ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต" รุ่นที่ 14/2555 โดยจะมอบทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน ผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา สามารถ
ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

5 ก.ย. 54

แจ้งขอความร่วมมือโรงเรียนดังต่อไปนี้ เนื่องจากยังไม่ได้รับรายงานการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน ที่เกิด พ.ศ.2546 เข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2553

19 ส.ค. 54

โครงการ "แว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กไทยในชนบท"
     สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ให้คัดกรองสายตาเด็กนักเรียนที่มีความผิดปกติทางด้านสายตาและให้รายงานข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านสายตา สพป.ศก.3 จึงขอความร่วมมือให้ครูนำนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านสายตามาตรวจวัดเพิ่มเติม รายละเอียด

3 ส.ค. 54

การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ  ประจำปี 2554  รายละเอียด  หนังสือราชการ

1  ส.ค. 54

การแข่งขันกีฬา "สพฐ.ฮอนด้าวิ่ง  31  ขา  สามัคคปี 7"  หนังสือราชการ  ใบสมัคร   รายละเอียด  

29 ก.ค. 54

ขอเชิญร่วมรับฟังเทคนิคการพัฒนาโรงเรีียน  นักเรียน  เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา 2554  รายละเอียด

27 ก.ค. 54

แบบสอบถาม เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาแก่เด็กสภาวะยากลำบากในเขตชายแดนและชาวเขา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แบบสอบถาม

13  ก.ค. 54

การพัฒนาโรงเรีียน นักเรียน เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554  รายละเอียด

11 ก.ค. 54

การจัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน  รายละเอียด

5 ก.ค. 54

อเชิญสมัครร่วมโครงการศรีสะเกษร่วมใจงดเหล้าเข้าพรรษา  เทิดไท้องค์ราชัน  รายละเอียด

1 ก.ค.  54

ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการ อย.น้อย  ปีงบประมาณ  2554  รายละเอียด

29  มิ.ย. 54

การจัดสรรวงเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับผู้กู้รายใหม่  ปีการศึกษา  2554  รายละเอียด

28  มิ.ย. 54

ตัวชี้ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำ้หนักในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่าง  ประจำปงบประมาณ  2554  รายละเอียด

27  มิ.ย. 54

การแข่งขันฟุตซอล  รุ่นอายุไม่เกิน  14  ปี   รายละเอียด

20  มิ.ย.  54

โครการ "คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์" ประจำปี 2554  รายละเอียด

17  มิ.ย. 54

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการรับนักเรียนปีการศึกษา 2554  รายละเอียด

16 มิ.ย. 54

แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26  มิถุนายน)  รายละเอียด

16 มิ.ย. 54

แจ้งมติคณะรัฐมนตรี  ข้อเสนอสภานักเรียน  ประจำปี  2554  รายละเอียด

15  มิ.ย. 54

โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน  ปี 2554  รายละเอียด

13  มิ.ย. 54

ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม (นานมี)  ประจำปีการศึกษา 2554  รายละเอียด

13  มิ.ย.54

กองทุน Mizuho  Asian  Fund  2011 รายละเอียด

6  มิ.ย.  54

ประกาศขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2554  รายละเอียด

19  พ.ค.  54

ปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก  ประจำปีการศึกษา 2554  รายละเอียด

19  พ.ค.  54

เชิญสถานศึกษาร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก  ปีการศึกษา 2554   รายละเอียด

12  พ.ค. 54

ประกาศการะทรวงศึกษาธิการ เรื่องรายชื่อนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2553  รายละเอียด

9  พ.ค.  54

ขอความร่วมมือในการป้องกันโรคอุจาระร่วง  และโรคอาหารเป็นพิษ  รายละเอียด

9 พ.ค. 54

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตอลพลาสติกในชุดนักเรียน "นันยาง โกลหนู ไทยแลนด์  เลนเจนด์คัพ" รายละเอียด

6 พ.ค. 54

แจ้งการรับรายงานข้อมูลนักเรียนผ่านโปรแกรมเฝ้าระวังนักเรียนภาคบังคับ (poe3)  รายละเอียด

6 พ.ค. 54

การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)  รายละเอียด

2  พ.ค.  54

แจ้งเปลี่ยนแปลงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง/สามัญ/สามัญรุ่นใหญ่หลักสูตรขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)  รายละเอียด

2 พ.ค. 54

ขอเชิญสมาชิก TO  BE  NUMBER  ONE ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศญี่ปุ่น  รายละเอียด

2 พ.ค. 54

ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนเปลี่ยนแปลง วัน/สถานที่ ในการฝึกอบรม  รายละเอียด

21 เม.ษ. 54

ทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 84 พรรษา รายละเอียด

21 เม.ษ. 54

ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องสถานบริการนำเด็กมาเป็นเด็กเสิร์ฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์(การดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ : ยุทธศาตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ) รายละเอียด

21  เม.ษ. 54

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  รายละเอียด

21  เม.ษ. 54

ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมคุรธรรม  จริยธรรมในสถานศึกษา  รายละเอียด

18 เม.ษ. 54

การจัดกิจกรรมทางน้ำ
            ตามที่มีสถานศึกษาจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารรี  แล้วมีนักเรียนจมน้ำเสียชีวิตขณะปฏิบัติกิจกรรมทางน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุน่าสลดใจขึ้นอีก  สพป.ศก.3 จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมด้วยความความระมัดระวัง  คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ
รายละเอียด

18 เม.ษ. 54

เชิญชวนสมาชิก TO  BE  NUMBET ONE  ร่วมบริจากเงินคนละ 1 บาท  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศญี่ปุ่น "1 คน 1 บาท" ภายในระยะเวลา 1 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 1-30  เมษายน  2554  (โดยรวบรวมเงินส่งได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

7  เม.ษ.  54

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)  รายละเอียด

1  เม.ย. 54

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีีอย่างสูงต่อแม่  ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2554  รายละเอียด

24 มี.ค. 54

กำหนดการขอรับพระทานเหรียญลูกเสือสดุดี  ประจำปีการศึกษา 2553  รายละเอียด

23  มี.ค. 54

รวมพลังรักการอ่าน 84 ล้านเล่ม  เนื่องในโอการรมหามงคลฃเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา  รายละเอียด

23 มี.ค. 54

โครงกา่รส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2554  รายละเอียด

23 มี.ค. 54

 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง/สามัญ/สามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรขั้นความรู้เบื้องต้น (ฺB.T.C) และขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C )  รายละเอียด

  21 มี.ค. 54

โครงกา่รคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  ประจำปี 2553  รายละเอียด

18  มี.ค. 54

การมอบนโยบายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม  รายละเอียด

14  มี.ค. 54

ด่วนที่สุด  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรายการแสดงกลางแจ้ง (ศาลาไทย) งานมหกรรมทักษะวิชาการ รายละเอียด

10  มี.ค.  54

โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  รุ่นที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2554  รายละเอียด

9  มี.ค. 54

การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ  ประจำปี 2554  รายละเอียด

22 ก.พ. 54

แนวปฏิบัติในการป้องกัน  แก้ไข  และให้การดูเลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์            
รายละเอียด

22 ก.พ. 54

 โครงการช้างเผือก  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รายละเอียด

22 ก.พ.54

Hot  ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554  รายละเอียด  ท้ายประกาศ

21 ก.พ. 54

 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2554  รายละเอียด

21 ก.พ. 54

แจ้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รายละเอียด

21 ก.พ. 54

ด่วนที่สุด  ส่งคำสั่งกระทรวงงศึกษาธิิการ  รายละเอียด

15 ก.พ. 54

ประชาสัมพันธ์เรื่อง การแข่งขันฟุตบอล "พระพี่นางคัพ"ต้านยาเสพติด  ครั้งที่ 25  ประจำปี 2554
             ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด  เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนามาตราฐานกีฬาฟุตบอลระดับท้องถิ่นให้สูงขึ้น  จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจประสงค์สมัคร
 รายละเอียด   ใบสมัคร    ประเภทประชาชน    ประเภทอาวุโส

15 ก.พ. 54

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ขั้นผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.)  รายละเอียด

15 ก.พ. 54

ขอเชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ My  Little  Farm   รายละเอียด

11 ก.พ. 54

ประกาศแจ้งรับหนังสือแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ รายละเอียด

 7 ก.พ. 54

ด่วนมาก  การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย"วีโก้คัพ" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2554  รายละเอียด

31  ม.ค. 54

แจ้งรหัสผ่านการรับนักเรียน (แก้ไขล่าสุด) ประจำปีการศึกษา 2554  รายละเอียด

  31 ม.ค.54

การสำรวจจัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (กลุ่มเด็กบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา) รายละเอียด

29 ม.ค. 54

ด่วนที่สุด  แจ้งรหัสผ่านโรงเรียนการรับนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2554 รายละเอียด

  28 ม.ค. 54

ด่วนที่สุด  การรายงานผลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์  ปีการศึกษา 2554 รายละเอียด

21 ม.ค. 54

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา  2554   รายละเอียด

17  ม.ค.  54

ประกาศราชกิจจานุเบกษาบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553  รายละเอียด

6  ม.ค. 54

การจัดงานวันคล้ายวันสถานปนายุวกาชาดไทย  ประจำปี 2554  รายละเอียด

6 ม.ค. 54

การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554  รายละเอียด

5 ม.ค. 54

การประกวดเขียนเรียงความชิงทุนการศึกษา  เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2554  รายละเอียด

 

ข่าวที่ผ่านมา